Podráždění samci

Je to tak. Jak mají ženy PMS, muži mají svůj IMS. Přesně takto nazval americký psychoterapeut Jed Diamond mužský syndrom podobný tomu ženskému. Zatímco PMS označuje "premenstruační syndrom", který je typický mimořádným napětím, chutěmi na sladké či slané a ženy umí tehdy přivést do šílenství i obyčejná otázka "jak se máš?", Tak IMS je zkratka pro "Irritable male syndrome". V překladu je v těchto třech slovech ukryté všechno to, co v PMS. Čeští překladatelé se s výrazem pohráli a přeložili ho jako "syndrom podrážděného samce". No tak jak, má ho i ten váš?

Každodenní boj

Zatímco ženy mají to "štěstí", že jejich hladiny hormonů kolísají pomalu a mění se v intervalu dnů, čímž celý hormonální cyklus trvá zpravidla 28 dní, muži zažívají své houpačky každý den. Hladina testosteronu (mužský hormon) se jim totiž údajně mění v průběhu každé z 24 hodin. Ráno se budí plní mužské síly, ranní erekce je neklamným důkazem toho, že testosteron mají na vrcholu. Během dne jeho hodnoty pomalu klesají a večer, po celodenní práci a aktivitě se blíží ke své spodní hranici a naši chlapi jsou zralí akorát tak před telku.

Nesladí se s kolegy

Nejenže mají muži svůj dennodenní testosteronový "battle", kolísání hormonů se děje i na měsíční bázi. V některých případech se dokonce jejich cyklus podobá ten ženský, v jiných fázích zas nemůže být více odlišný. Tak například ženský cyklus je poměrně předvídatelný. Dokonce se stává, že ženy, které spolu žijí nebo pracují, časem začnou menstruovat ve stejnou dobu. Prostě se sladí. U mužů je to jinak. Každý jejich cyklus je nepředvídatelný a individuální. Studie dělaná na mladých mužích ukázala, že většina z nich prokazatelně procházela hormonálním cyklem se stoupáními a poklesem testosteronu, ale každý z nich měl své hodnoty unikátní a v jiném čase.

Křivka je nejvyšší na podzim

Jakoby nestačilo, že muži lomcují hormony denně i měsíčně, své hormonální vlny mají navázané dokonce i na roční období. Výzkum na australských, amerických a francouzských mužích prokázal, že na rozdíl od zvířecích samců, kteří se nejraději páří na jaře, hladina testosteronu u "lidských samců" kulminovala na podzim a nejnižší byla právě na jaře. Zajímavé na tom je, že ačkoli v Austrálii je jaro tehdy, když v Americe a ve Francii je podzim, křivky hladiny testosteronu byly u zkoumaných mužů stejně vysoké v říjnu a stejně nízké v dubnu. Na počasí to tedy svalit nemůžeme ????

Spodní prádlo pro jemné ženy od Gentle Day.